დახმარება - ძებნა - წევრები - კალენდარი
სრული ვერსია: 100 წიგნი რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ
რა? სად? როდის? ფორუმი > სამეცნიერო განყოფილება > მეცნიერება და წიგნები
გვერდი: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
anuchi
წარმოგიდგენთ რამოდენიმე გამოკითვის შედეგებს:


Greatest Novels of All Time


1 Don Quixote 1605, 1630 Miguel de Cervantes .
2 War and Peace 1869 Leo Tolstoy
3 Ulysses 1922 James Joyce .
4 In Search of Lost Time 1913-27 Marcel Proust
5 The Brothers Karamazov 1880 Feodor Dostoevsky
7 Madame Bovary 1857 Gustave Flaubert
8 Middlemarch 1871-72 George Eliot
9 The Magic Mountain 1924 Thomas Mann
10 The Tale of Genji 11th Century Murasaki Shikibu
11 Emma 1816 Jane Austen Anglican
12 Bleak House 1852-53 Charles Dickens
13 Anna Karenina 1877 Leo Tolstoy
14 Adventures of Huckleberry Finn 1884 Mark Twain
15 Tom Jones 1749 Henry Fielding
16 Great Expectations 1860-61 Charles Dickens
17 Absalom, Absalom! 1936 William Faulkner
18 The Ambassadors 1903 Henry James
19 One Hundred Years of Solitude 1967 Gabriel Garcia Marquez
20 The Great Gatsby 1925 F. Scott Fitzgerald
21 To The Lighthouse 1927 Virginia Woolf
22 Crime and Punishment 1866 Feodor Dostoevsky
23 The Sound and the Fury 1929 William Faulkner
24 Vanity Fair 1847-48 William Makepeace Thackeray
25 Invisible Man 1952 Ralph Ellison
26 Finnegans Wake 1939 James Joyce
27 The Man Without Qualities 1930-43 Robert Musil
28 Gravity's Rainbow 1973 Thomas Pynchon
29 The Portrait of a Lady 1881 Henry James
30 Women in Love 1920 D. H. Lawrence
31 The Red and the Black 1830 Stendhal .
32 Tristram Shandy 1760-67 Laurence Sterne .
33 Dead Souls 1842 Nikolai Gogol .
34 Tess of the D'Urbervilles 1891 Thomas Hardy
35 Buddenbrooks 1901 Thomas Mann
36 Le Pere Goriot 1835 Honore de Balzac
37 A Portrait of the Artist as a Young Man 1916 James Joyce
38 Wuthering Heights 1847 Emily Bronte
39 The Tin Drum 1959 Gunter Grass
40 Molloy; Malone Dies; The Unnamable 1951-53 Samuel Beckett
41 Pride and Prejudice 1813 Jane Austen
42 The Scarlet Letter 1850 Nathaniel Hawthorne
43 Fathers and Sons 1862 Ivan Turgenev
44 Nostromo 1904 Joseph Conrad
45 Beloved 1987 Toni Morrison
46 An American Tragedy 1925 Theodore Dreiser
47 Lolita 1955 Vladimir Nabokov
48 The Golden Notebook 1962 Doris Lessing
49 Clarissa 1747-48 Samuel Richardson
50 Dream of the Red Chamber 1791 Cao Xueqin
51 The Trial 1925 Franz Kafka
52 Jane Eyre 1847 Charlotte Bronte
53 The Red Badge of Courage 1895 Stephen Crane
54 The Grapes of Wrath 1939 John Steinbeck
55 Petersburg 1916/1922 Andrey Bely
56 Things Fall Apart 1958 Chinue Achebe
57 The Princess of Cleves 1678 Madame de Lafayette
58 The Stranger 1942 Albert Camus
59 My Antonia 1918 Willa Cather
60 The Counterfeiters 1926 Andre Gide
61 The Age of Innocence 1920 Edith Wharton
62 The Good Soldier 1915 Ford Madox Ford
63 The Awakening 1899 Kate Chopin
64 A Passage to India 1924 E. M. Forster
65 Herzog 1964 Saul Bellow
66 Germinal 1855 Emile Zola
67 Call It Sleep 1934 Henry Roth
68 U.S.A. Trilogy 1930-38 John Dos Passos
69 Hunger 1890 Knut Hamsun
70 Berlin Alexanderplatz 1929 Alfred Doblin
71 Cities of Salt 1984-89 'Abd al-Rahman Munif
72 The Death of Artemio Cruz 1962 Carlos Fuentes
73 A Farewell to Arms 1929 Ernest Hemingway
74 Brideshead Revisited 1945 Evelyn Waugh
75 The Last Chronicle of Barset 1866-67 Anthony Trollope
76 The Pickwick Papers 1836-67 Charles Dickens
77 Robinson Crusoe 1719 Daniel Defoe
78 The Sorrows of Young Werther 1774 Johann Wolfgang von Goethe
79 Candide 1759 Voltaire
80 Native Son 1940 Richard Wright
81 Under the Volcano 1947 Malcolm Lowry
82 Oblomov 1859 Ivan Goncharov
83 Their Eyes Were Watching God 1937 Zora Neale Hurston
84 Waverley 1814 Sir Walter Scott
85 Snow Country 1937, 1948 Kawabata Yasunari
86 Nineteen Eighty-Four 1949 George Orwell
87 The Betrothed 1827, 1840 Alessandro Manzoni
88 The Last of the Mohicans 1826 James Fenimore Cooper
89 Uncle Tom's Cabin 1852 Harriet Beecher Stowe
90 Les Miserables 1862 Victor Hugo
91 On the Road 1957 Jack Kerouac
92 Frankenstein 1818 Mary Shelley
93 The Leopard 1958 Giuseppe Tomasi di Lampedusa
94 The Catcher in the Rye 1951 J.D. Salinger
95 The Woman in White 1860 Wilkie Collins
96 The Good Soldier Svejk 1921-23 Jaroslav Hasek
97 Dracula 1897 Bram Stoker
98 The Three Musketeers 1844 Alexandre Dumas
99 The Hound of Baskervilles 1902 Arthur Conan Doyle
100 Gone with the Wind 1936 Margaret Mitchell

ინფორმაციის წყარო: http://www.adherents.com/people/100_novel.html
THE ONE HUNDRED GREATEST NOVELS OF ALL TIME1. Marcel Proust Remembrance of Things Past
2. Fyodor Dostoevsky The Brothers Karamozov
3. Thomas Mann, The Magic Mountain
4. Henry James The Ambassadors
5. Miguel de Cervantes Don Quixote
6. Herman Melville Moby Dick
7. William Faulkner Absalom, Absalom!
8. Leo Tolstoy War and Peace
9. Henry Fielding Tom Jones
10. Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
11. Gabriel García Márquez One Hundred Years of Solitude
12. Henry James The Wings of the Dove
13. Fyodor Dostoevsky Crime and Punishment
14. Charles Dickens Great Expectations
15. Victor Hugo Les Misérables
16. Jane Austen Pride and Prejudice
17. Fyodor Dostoevsky The Idiot
18. Ernest Hemingway The Sun Also Rises
19. Hermann Broch The Sleepwalkers
20. Franz Kafka The Trial
21. James Joyce Ulysses
22. Gustave Flaubert Madame Bovary
23. F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby
24. William Faulkner The Sound and the Fury
25. George Eliot Middlemarch
26. Ralph Ellison Invisible Man
27. Henry James The Golden Bowl
28. Stendhal The Red and the Black
29. Henry James The Portrait of a Lady
30. Leo Tolstoy Anna Karenina
31. Joseph Conrad Heart of Darkness
32. Virginia Woolf To the Lighthouse
33. William Thackeray Vanity Fair
34. Ivan Turgenev Fathers and Sons
35. Vladimir Nabokov Pale Fire
36. Saul Bellow The Adventures of Augie March
37. Charles Dickens Bleak House
38. Ian McEwan Atonement
39. George Eliot Silas Marner
40. Fyodor Dostoevsky The Gambler
41. Honore de Balzac Le Pére Goriot
42. John Steinbeck The Grapes of Wrath
43. J.D. Salinger The Catcher in the Rye
44. Jane Austen Emma
45. Charlotte Bronte Jane Eyre
46. Emily Bronte Wuthering Heights
47. Joseph Conrad Nostromo
48. Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo's Nest
49. Truman Capote In Cold Blood
50. Henry James The American
51. Charles Dickens Oliver Twist
52. Nathaniel West Miss Lonelyhearts
53. John Fowles The French Lieutenant's Woman
54. Jonathan Franzen The Corrections
55. Laurence Sterne Tristram Shandy
56. Nathanael West The Day of the Locust
57. John Steinbeck Of Mice and Men
58. Joseph Conrad Lord Jim
59. George Orwell 1984
60. E.A. Poe The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket
61. Evelyn Waugh Brideshead Revisited
62. Stendhal The Charterhouse of Parma
63. Willa Cather Death Comes for the Archbishop
64. George Orwell Animal Farm
65. James Fenimore Cooper The Last of the Mohicans
66. Graham Greene The Power and the Glory
67. Kingsley Amis Lucky Jim
68. Raymond Chandler The Big Sleep
69. J.K. Rowling Harry Potter and the Sorcerer's Stone
70. Arthur Conan Doyle The Hound of the Baskervilles
71. Jack Kerouac On the Road
72. Rudyard Kipling Kim
73. Thomas Hardy Tess of the d'Urbervilles
74. Charles Dickens A Tale of Two Cities
75. Philip Roth American Pastoral
76. Robert Heinlein The Moon is a Harsh Mistress
77. Mary Shelley Frankenstein
78. Jonathan Lethem The Fortress of Solitude
79. Zane Grey Riders of the Purple Sage
80. William Gibson Neuromancer
81. Martin Amis Money
82. Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter
83. Agatha Christie The Murder of Roger Ackroyd
84. William Faulkner As I Lay Dying
85. Henry James Daisy Miller
86. Thomas Hardy The Return of the Native
87. David Foster Wallace Infinite Jest
88. Ernest Hemingway For Whom the Bell Tolls
89. Fyodor Dostoevsky The Possessed
90. Leo Tolstoy The Death of Ivan Ilych
91. Thomas Mann Buddenbrooks
92. Leo Tolstoy The Kreutzer Sonata
93. Virginia Woolf Mrs. Dalloway
94. Charles Dickens David Copperfield
95. Henry James The Spoils of Poynton
96. V.S. Naipaul A Bend in the River
97. Frank Herbert Dune
98. Thomas Hardy Jude the Obscure
99. Philip K. Dick Valis
100. Thomas Pynchon Gravity's Rainbow

And lurking under the top 100

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: The Leopard
Robert Musil The Man Without Qualities
Thomas Mann The Black Swan

ინფორმაციის წყარო: http://www.greatbooksguide.com/OneHundredGreatestNovels.htmlTop 100 novels of all time voted by regular people


1. 1984 by George Orwell
2. The Catcher in the Rye by J.D. Salinger
3. To Kill a Mockingbird by Harper Lee
4. The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien
5. Pride and Prejudice by Jane Austen
6. The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald
7. Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky
8. Catch-22 by Joseph Heller
9. Lolita by Vladimir Nabokov
10. Ulysses by James Joyce
11. Animal Farm by George Orwell
12. Brave New World by Aldous Huxley
13. The Grapes of Wrath by John Steinbeck
14. The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoevsky
15. Lord of the Flies by William Golding
16. Wuthering Heights by Emily Bronte
17. Jane Eyre by Charlotte Bronte
18. Great Expectations by Charles Dickens
19. Anna Karenina by Leo Tolstoy
20. The Count of Monte Cristo by Alexandre Dumas
21. Harry Potter Series by J.K. Rowling
22. Les Miserables by Victor Hugo
23. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams
24. East of Eden by John Steinbeck
25. Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut
26. One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez
27. Gone with the Wind by Margaret Mitchell
28. Don Quixote by Miguel de Cervantes
29. A Clockwork Orange by Anthony Burgess
30. The Kite Runner by Khaled Hosseini
31. The Sound and the Fury by William Faulkner
32. War and Peace by Leo Tolstoy
33. The Hobbit by J.R.R. Tolkien
34. The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain
35. Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
36. The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde
37. The Stranger by Albert Camus
38. The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis
39. A Tale of Two Cities by Charles Dickens
40. The Time Traveler's Wife by Audrey Niffenegger
41. Frankenstein by Mary Shelley
42, One Flew Over the Cuckoo's Nest by Ken Kesey
43. A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce
44. Of Mice and Men by John Steinbeck
45. The Sun Also Rises by Ernest Hemingway
46. The Fountainhead by Ayn Rand
47. Moby Dick by Herman Melville
48. Ender's Game by Orson Scott Card
49. The Da Vinci Code by Dan Brown
50. On the Road by Jack Kerouac
51. Rebecca by Daphne du Maurier
52. A Confederacy of Dunces by John Kennedy Toole
53. Invisible Man by Ralph Ellison
54. Life of Pi by Yann Martel
55. Atlas Shrugged by Ayn Rand
56. Watership Down by Richard Adams
57. The Stand by Stephen King
58. His Dark Materials by Phillip Pullman
59. Dune by Frank Herbert
60. The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov
61.The Idiot by Fyodor Dostoevsky
62. Dracula by Bram Stoker
63. Madame Bovary by Gustave Flaubert
64. Fight Club by Chuck Palahniuk
65. Love in the Time of Cholera by Gabriel Garcia Marquez
66. Tess of the D'Urbervilles by Thomas Hardy
67. Remembrance of Things Past by Marcel Proust
68. The Unbearable Lightness of Being by Milan Kundera
69. A Farewell to Arms by Ernest Hemingway
70. Memoirs of a Geisha by Arthur Golden
71. Pale Fire by Vladimir Nabokov
72. Middlemarch by George Eliot
73. The Poisonwood Bible by Barbara Kingsolver
74. Of Human Bondage by W. Somerset Maugham
75. The Bell Jar by Sylvia Plath
76. To the Lighthouse by Virginia Woolf
77. The Name of the Rose by Umberto Eco
78. The Trial by Franz Kafka
79. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway
80. Heart of Darkness by Joseph Conrad
81. Gravity's Rainbow by Thomas Pynchon
82. For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway
83, Atonement by Ian McEwan
84. I, Claudius by Robert Graves
85. Blood Meridian by Cormac McCarthy
86. David Copperfield by Charles Dickens
87. The Three Musketeers by Alexandre Dumas
88. As I Lay Dying by William Faulkner
89. Beloved by Toni Morrison
90. A Prayer for Owen Meany by John Irving
91. The Curious Incident of the Dog in the Night-time by Mark Haddon
92. Anne of Green Gables by L.M. Montgomery
93. Little Women by Louisa May Alcott
94. Vanity Fair by William Thackeray
95. Absalom, Absalom! by William Faulkner
96. Persuasion by Jane Austen
97. Siddharta by Hermann Hesse
98. Light in August by William Faulkner
99. Cat's Cradle by Kurt Vonnegut
100. The Handmaid's Tale by Margaret Atwood


ინფორმაციის წყარო: http://www.thebest100lists.com/best100novels/


100 важнейших книг. Российская версия

1. Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1553).
2. Мигель де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»(1605–1615).
3. Даниель Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719).
4. Джонатан Свифт. «Путешествия Лемюэла Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726).
5. Аббат Прево. «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).
6. Иоганн Вольфганг Гёте. «Страдания молодого Вертера»(1774).
7. Лоренс Стерн. «Жизнь и убеждения Тристрама Шенди» (1759—1767).
8. Шодерло де Лакло. «Опасные связи» (1782).
9. Маркиз де Сад. «120 дней Содома» (1785).
10. Ян Потоцкий. «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1804).
11. Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818).
12. Чарльз Мэтьюрин. «Мельмот-скиталец» (1820).
13. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа» (1831).
14. Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери» (1831).
15. Стендаль. «Красное и черное »(1830–1831).
16. Александр Пушкин. «Евгений Онегин» (1823–1833).
17. Альфред де Мюссе. «Исповедь сына века» (1836).
18. Чарльз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).
19. Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени» (1840).
20. Николай Гоголь. «Мертвые души »(1842).
21. Александр Дюма. «Три мушкетера» (1844).
22. Уильям Теккерей. «Ярмарка тщеславия»(1846).
23. Герман Мелвилл. «Моби Дик» (1851).
24. Гюстав Флобер. «Мадам Бовари» (1856).
25. Иван Гончаров. «Обломов» (1859).
26. Иван Тургенев. «Отцы и дети» (1862).
27. Майн Рид. «Всадник без головы» (1865).
28. Федор Достоевский. «Преступление и наказание» (1866).
29. Лев Толстой. «Война и мир» (1867–1869).
30. Федор Достоевский. «Идиот» (1868–1869).
31. Леопольд фон Захер-Мазох. «Венера в мехах» (1870).
32. Федор Достоевский. «Бесы» (1871–1872).
33.Марк Твен.«Приключения Тома Сойера» (1876)/«Приключения Гекльберри Финна» (1884).
34. Лев Толстой. «Анна Каренина» (1878).
35. Федор Достоевский. «Братья Карамазовы» (1879–1880)
36. Михаил Салтыков-Щедрин.«Господа Головлевы» (1880–1883).
37. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея» (1891)
38. Герберт Уэллс. «Машина времени» (1895).
39. Брэм Стокер. «Дракула» (1897).
40. Джек Лондон. «Морской волк »(1904)
41. Федор Сологуб. «Мелкий бес »(1905).
42. Андрей Белый. «Петербург» (1913–1914).
43. Густав Майринк. «Голем» (1914).
44. Евгений Замятин. «Мы» (1921).
45. Джеймс Джойс. «Улисс» (1922).
46. Илья Эренбург. «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1922).
47. Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны»(1921–1923).
48. Михаил Булгаков. «Белая гвардия» (1924).
49. Томас Манн. «Волшебная гора» (1924).
50. Франц Кафка. «Процесс» (1925).
51. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби» (1925).
52. Александр Грин. «Бегущая по волнам» (1928).
53. Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев» (1928).
54. Андрей Платонов. «Чевенгур» (1927–1929).
55. Уильям Фолкнер. «Шум и ярость» (1929).
56. Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие!» (1929).
57. Луи Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи» (1932).
58. Олдос Хаксли. «О, дивный новый мир» (1932).
59. Лао Шэ. «Записки о Кошачьем городе» (1933).
60. Генри Миллер. «Тропик Рака» (1934).
61. Максим Горький. «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936).
62. Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром» (1936).
63. Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» (1936–1937).
64. Владимир Набоков. «Дар» (1938–1939).
65. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита» (1929–1940).
66. Михаил Шолохов. «Тихий Дон» (1927–1940).
67. Роберт Музиль. «Человек без свойств» (1930–1943).
68. Герман Гессе. «Игра в бисер» (1943).
69. Вениамин Каверин. «Два капитана» (1938–1944).
70. Борис Виан. «Пена дней» (1946).
71. Томас Манн. «Доктор Фаустус» (1947).
72. Альбер Камю. «Чума» (1947).
73. Джордж Оруэлл. «1984» (1949).
74. Джером Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» (1951).
75. Рей Бредбери. «451 по Фаренгейту» (1953).
76. Джон Р. Р. Толкин. «Властелин колец» (1954–1955).
77. Владимир Набоков. «Лолита» (1955; 1967, русская версия).
78. Борис Пастернак. «Доктор Живаго» (1945–1955).
79. Джек Керуак. «На дороге» (1957).
80. Уильям Берроуз. «Голый завтрак» (1959).
81. Витольд Гомбрович. «Порнография» (1960).
82. Кобо Абэ. «Женщина в песках» (1962).
83. Хулио Кортасар. «Игра в классики» (1963).
84. Николай Носов. «Незнайка на Луне» (1964–1965).
85. Джон Фаулз. «Волхв» (1965).
86. Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества» (1967)
87. Филип К. Дик. «Снятся ли роботам электроовцы» (1968).
88. Юрий Мамлеев. «Шатуны» (1968).
89. Александр Солженицын. «В круге первом» (1968).
90. Курт Воннегут. «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969).
91. Венедикт Ерофеев. «Москва–Петушки» (1970).
92. Саша Соколов. «Школа для дураков» (1976).
93. Андрей Битов. «Пушкинский дом» (1971).
94. Эдуард Лимонов. «Это я – Эдичка» (1979).
95. Василий Аксенов. «Остров Крым» (1979).
96. Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия» (1984).
97. Владимир Войнович. «Москва 2042» (1987).
98. Владимир Сорокин. «Роман» (1994).
99. Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота» (1996).
100. Владимир Сорокин. «Голубое сало» (1999).Английский вариант:


1 "Ветер перемен, Джордж Элиот
2 «Моби Дик», Герман Мелвилл
3 Анна Коренина, Лев Толстой
4 The Portrait of a Lady by Henry James
5 Heart of Darkness by Joseph Conrad
6 In Search of Lost Time by Marcel Proust
7 Jane Eyre by Charlotte Brontë
8 Disgrace by JM Coetzee
9 Миссис Дэллоуэй, Вирджиния Вулф
10 Don Quixote by Miguel de Cervantes
11 Pride and Prejudice by Jane Austen
12 "Робинзон Крузо", Даниель Дефо
13 David Copperfield by Charles Dickens
14 Wuthering Heights by Emily Brontë
15 The Code of the Woosters by PG Wodehouse
16 Brighton Rock by Graham Greene
17 Tess of the D’Urbervilles by Thomas Hardy
18 Scoop by Evelyn Waugh
19 The War of the Worlds by HG Wells
20 Tristram Shandy by Laurence Sterne
21 1984 by George Orwell
22 A Passage to India by EM Forster
23 Madame Bovary by Gustave Flaubert
24 Ulysses by James Joyce
25 The Moonstone by Wilkie Collins
26 Cranford by Elizabeth Gaskell
27 Frankenstein by Mary Shelley
28 Tom Jones by Henry Fielding
29 Life: a User’s Manual by Georges Perec
30 Atonement by Ian McEwan
31 Suite Francaise by Irène Némirovsky
32 A Dance to the Music of Time by Anthony Powell
33 Clarissa by Samuel Richardson
34 The Big Sleep by Raymond Chandler
35 Lucky Jim by Kingsley Amis
36 Les Misérables by Victor Hugo
37 The Warden by Anthony Trollope
38The Great Gatsby by F Scott Fitzgerald
39 Things Fall Apart by Chinua Achebe
40 The House of Mirth by Edith Wharton
41 The Hound of the Baskervilles by Arthur Conan Doyle
42 The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain
43 The Rabbit books by John Updike
44 Nausea by Jean-Paul Sartre
45 The Voyeur by Alain Robbe-Grillet
46 The Prime of Miss Jean Brodie by Muriel Spark
47The Unbearable Lightness of Being by Milan Kundera
48 Go Tell It On the Mountain by James Baldwin
49 The Grapes of Wrath by John Steinbeck
50 Beloved by Toni Morrison
51 Underworld by Don DeLillo
52 The Catcher in the Rye by JD Salinger
53 The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood
54 «Лолита», Владимир Набоков
55 Austerlitz by WG Sebald
56 The Tin Drum by Günter Grass
57 The Glass Bead Game by Herman Hesse
58 The Savage Detectives by Roberto Bolaño
59 London Fields by Martin Amis
60 One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez
61 My Name Is Red by Orhan Pamuk
62 Gulliver’s Travels by Jonathan Swift
63 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson
64 The Cairo Trilogy by Naguib Mahfouz
65 «Доктор Живаго», Борис Пастернак
66 «Преступление и наказание», Федор Достоевский
67 A Bend in the River by VS Naipaul
68 Crash by JG Ballard
69 If On a Winter’s Night a Traveller by Italo Calvino
70 The Leopard by Giuseppe Tomasi di Lampedusa
71 The Dream of the Red Chamber by Cao Xueqin
72 Dinner at the Homesick Restaurant by Anne Tyler
73 All Quiet on the Western Front by Erich Remarque
75 Cider with Rosie by Laurie Lee
74 Waiting for the Mahatma by RK Narayan
76 The Trial by Franz Kafka
77 Catch-22 by Joseph Heller
78 Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
79 Wide Sargasso Sea by Jean Rhys
80 Oscar and Lucinda by Peter Carey
81"Имя Розы", Умберто Эко
82 The Stranger by Albert Camus
83 Germinal by Emile Zola
84 The Three Musketeers by Alexandre Dumas
85 The Red and the Black by Stendhal
86 "Отец Горио", Оноре де Бальзак
87 On the Road by Jack Kerouac
88 «Евгений Онегин», Александр Пушкин
89 The Golden Notebook by Doris Lessing
90 Under the Net by Iris Murdoch
91 The Tale of Genji by Lady Murasaki
92 Cold Comfort Farm by Stella Gibbons
93 Tinker, Tailor, Soldier, Spy by John le Carré
94 Midnight’s Children by Salman Rushdie
95 The Sorrows of Young Werther by Johann Wolfgang von Goethe
96 One Thousand and One Nights Anon
97 The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams
98 The Home and the World by Rabindranath Tagore
99 To Kill a Mockingbird by Harper Lee
100 The Lord of the Rings by JRR Tolkein

ინფორმაციის წყარო: http://community.livejournal.com/chto_chitat/6043441.html


© ginger


შეადგინეთ თქვენი რჩეული ნაწარმოებების ათეული და გაუზიარეთ თქვენი აზრი სხვებსაც smile.gif

პ.ს იმედია იაქტიურებთ! ძალიან მაინტერესებს თითოეული ფორუმელის აზრი smile.gif
=SYD=
ციტატა
შეადგინეთ თქვენი რჩეული ნაწარმოებების ათეული და გაუზიარეთ თქვენი აზრი სხვებსაც smile.gif


ბიბლია
ყურანი
Satanic Bible
Paganism (ვიკერნსი)

ეს 4ეული. დანარჩენ 6საც ამოვარჩევ
data
რა წამაკითხებს 100 წიგნს biggrin.gif


თან ინგლისურად
padfoot
7 ჰარი პოტერი, ჭელიძის მათანალიზი. მუსხელიშვილის ანალიზური გეომეტრია და "როგორ იწრთობა ფოლადი" blink.gif blink.gif
Tengobarca
მაგარი თემაა biggrin.gif

რამდენჯერ გამიგია ეს შეკითხვა : რა უნდა წავიკითხო რომ კარგი მოაზროვნე გავხდეო..

აბაა დიდო მოაზროვნეებო უპასუხეთ biggrin.gif
freemasons
1დაკარგული სამოთხე
2ფაუსტი
3ოსტატი და მარგარიტა
4ღვთაებრივი კომედია
5დორიან გრეის პორტერეტი
padfoot
ციტატა(freemasons @ Nov 27 2009, 11:37 PM) *
1დაკარგული სამოთხე
2ფაუსტი
3ოსტატი და მარგარიტა
4ღვთაებრივი კომედია
5დორიან გრეის პორტერეტი
6როგორ იწრთობა ფოლადი

Annie
"უნდა წაიკითხო" არ არის ნამდვილად მთლად სწორი მიდგომა ..
Illegal Astronaut
1. ორუელი - 1984
2. პალანიკი - მებრძოლთა კლუბი
3. პელევინი - ჩაპაევი და სიცარიელე
4. კრისტოფი - ტრილოგია
5. ტვენი - ჰეკლბერი ფინი
6. სვიფტი - გულივერის მოგზაურობა
7. ეგზიუპერი - პატარა პრინცი
8. კავაბატა - ათასფრთიანი წერო
9. ბეგბედერი - 99 ფრანკი
10. კიზი - ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა


ეს ამწუთას რაც გამახსენდა.. smile.gif ისე უამრავია.. smile.gif smile.gif

ნუ J.R.R.Tolkien სულ სხვა საუბრის თემაა და აქ ნამდვილად არ დავწერ.. smile.gif
padfoot
ციტატა(† Lord Borgeze † @ Nov 27 2009, 11:59 PM) *
1. ორუელი - 1984
2. პალანიკი - მებრძოლთა კლუბი
3. პელევინი - ჩაპაევი და სიცარიელე
4. კრისტოფი - ტრილოგია
5. ტვენი - ჰეკლბერი ფინი
6. სვიფტი - გულივერის მოგზაურობა
7. ეგზიუპერი - პატარა პრინცი
8. კავაბატა - ათასფრთიანი წერო
9. ბეგბედერი - 99 ფრანკი
10. კიზი - როგორ იწრთობა ფოლადი


ეს ამწუთას რაც გამახსენდა.. smile.gif ისე უამრავია.. smile.gif smile.gif

ნუ J.R.R.Tolkien სულ სხვა საუბრის თემაა და აქ ნამდვილად არ დავწერ.. smile.gif

padfoot
ციტატა
100 წიგნი რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ


ეს კაი, და ბარემ ის წიგნების ჩამოწერეთ, სიცოცხლის დასრულების მერე რომ უნდა წაიკითხოთ smile.gif
freemasons
6ჯადოსნური მთა
7დიდი სახლის პატარა დიასახლისი
8ბიზია თომას ქოხი
9"შექსპირი"
10 და რაღათქმაუნდა "THE LORD OF THE RINGS"
Illegal Astronaut
ციტატა
10 და რაღათქმაუნდა "THE LORD OF THE RINGS"


ჰობიტი, სილმარილიონი, ჰურინის შვილები, დაუმთავრებელი მოთხრობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.. smile.gif
anuchi
padfoot

ნუ აოFFებ თემას! mad.gif

Tengobarca
Annie

უბრალოდ ჩამოთვალეთ smile.gif
freemasons
ციტატა
ჰობიტი, სილმარილიონი, ჰურინის შვილები, დაუმთავრებელი მოთხრობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ..wub.gif
lomski
72 The Death of Artemio Cruz 1962 Carlos Fuentes heart.gif
anuchi
ძალიან კარგი თემაა რას უწუნებთ.. ბევრჯერ მიკითხავს სხვებსთვის, რა წავიკითხოო? რამე ისეთი მირჩიე რაც წაკითხული უნდა მქონდესთქო smile.gif როცა ეს თემა არსებობს აღავის აღარ კითხავ biggrin.gif
vulkani_lava
© FB


blink.gif
Bisei
smile.gif
Nazgha
1. ფრანც კაფკა - ყველაფერი
2. მაქს ფრიში "Homo Faber"
3. თეოდორ დოსტოევსკი "იდიოტი"
4. არკადი და ბორის სტრუგაცკები - ყველაფერი
5. აიზეკ აზიმოვი - ყველაფერი
6. რიუნოსკე აკუტაგავა - ყველაფერი
7. მიხეილ ბულგაკოვი "Мастер и Маргарита"
8. ხორხე-ლუის ბორხესი - ყველაფერი
9. ელიას კანეტი "Ослепление"
10. ტერი პრეტჩეტი - ყველაფერი
Illegal Astronaut
ციტატა
8. ხორხე-ლუის ბორხესი - ყველაფერი


ქართულად რამე მოგეძევება?


ციტატა
4. არკადი და ბორის სტრუგაცკები - ყველაფერი


იგივეს გკითხავ აქაც.. smile.gif
Bisei
† Lord Borgeze †
ვინაა ეგ კაცი ავატარზე? smile.gif
კელა
აუ მაგარია smile.gif კითხვისას რომ აღმოვაჩინე, რაც მქონია წაკითხული გამიხარდა biggrin.gif არადა ბევრი არ მაქვს წაკითხული. კლასიკაზე მწყდება გული, თორემ ბეგბედერი არ დამაკლდება მაინცდამიანც გულზე tongue.gif
=SYD=
რამაკრიშნას ცხოვრება.. ახლა გამახსენდა smile.gif
Illegal Astronaut
Bisei

ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინი... smile.gif
Dasisdas
ციტატა
ქართულად რამე მოგეძევება?


ბორგეზ, ბორხესის ერთადერთი წიგნი ვნახე ქართულად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ასე 2-3 თვის წინ, რამდენიმე მოთხრობაა... კარგად იკითხება, საინტერესოა, მომეწონაsmile.gif
Dasisdas
1. ნოდარ დუმბაძე
2. ო' ჰენრი
3. ედგარ ალან პო
4. მიხეილ ბულგაკოვი
5. ხორხე ლუის ბორხესი
6. შტეფან ცვაიგი
7. რიუნოსკე აკუტაგავა
8. თეოდორ დოსტოევსკი
9. ოსკარ უაილდი
10. რეი ბრედბერი

ეს ავტორების ის ათეულია, რომლებიც სპონტანურად გამახსენდა, რომელთა ნაწარმოებების უმეტესობა ვიცი და განსაკუთრებულად მომწონს...smile.gif თუ უკეთესებს გავიხსენებ, ჩავანაცვლებ მოგვიანებითsmile.gif თანმიმდევრობას დიდი მნიშვნელობა არა აქვსsmile.gif
WDC
კელა
ციტატა
თორემ ბეგბედერი არ დამაკლდება მაინცდამიანც გულზე tongue.gif

:* გაიხარე biggrin.gif
padfoot
ციტატა(Bisei @ Nov 28 2009, 07:49 PM) *
სამოსელი პირველი.
ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან.
გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა.
მარტის მამალი.
დუმბაძის 6-ვე რომანი. (ყველაზე ნაკლებად "მე ვხედავ მზეს")
ნიკო სამადაშვილის ლექსები. (!)

სამნი ნავში ძაღლის ჩაუთვლელად.
საბრალონი.
კაცი, რომელიც იცინის.
ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა.
დიალოგი წყვდიადში.
ტრამალის მგელი
ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა.
12 სკამი.
მთვარე და ექვსპენიანი.
ო'ჰენრის ნოველები
ლინდგრენი - კალე ბლუმკვისტის თავგადასავალი, მაწანწალა რასმუსი, ჩვენც სალტკროკელები ვართ, ბიჭუნა და სახურავის ბინადარი კარლსონი, პეპი გრძელიწინდა.
ჰარი პოტერი (7ვე)

smile.gifდა რაღა თქმა უნდა რომულო გალეგოსის დონია ბარბარა. devil.gif


biggrin.gif biggrin.gif


+0.5

ყველაზე მეტად ამ ჩამონათვალს ვეთანხმები smile.gif ჯერ-ჯერობით
che
ციტატა(Nazgha @ Nov 28 2009, 07:53 PM) *
1. ფრანც კაფკა - ყველაფერი
2. მაქს ფრიში "Homo Faber"
3. თეოდორ დოსტოევსკი "იდიოტი"
4. არკადი და ბორის სტრუგაცკები - ყველაფერი
5. აიზეკ აზიმოვი - ყველაფერი
6. რიუნოსკე აკუტაგავა - ყველაფერი
7. მიხეილ ბულგაკოვი "Мастер и Маргарита"
8. ხორხე-ლუის ბორხესი - ყველაფერი
9. ელიას კანეტი "Ослепление"
10. ტერი პრეტჩეტი - ყველაფერიუა, ჩემი გემოვნების ადამიანი ყოფილხარ biggrin.gif


1. ჯორჯ ორუელი - "ცხოველების ფერმა" და "1984"
2. თეოდორ დოსტოევსკი - "დანაშაული და სასჯელი"
3. უილიამ ფოლკნერი - "ხმაური და მძვინვარება"
4. ოთარ ჭილაძე - "გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა" და "ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან"
5. მიხეილ ჯავახიშვილი - "ჯაყოს ხიზნები"
6. ასევე ვთვლი რომ აუცილებელია ა. კონან-დოილის "შერლოკ ჰოლმსი"-ს და აგატა კრისტის "ერკიულ პუაროს" თავგადასავლების წაკითხვაც.
7. ჯ.რ.რ. ტოლკინი - შუახმელეთის მთელი ეპოსი.
8. ჯ.ქ. როულინგი - ჰარი პოტერის თავგადასავლები
9. სტრუგაცკები - თითქმის ყველაფერი
10. აიზეკ აზიმოვი - ასევე თითქმის ყველაფერი, ნუ "მე - რობოტი" მაინც.
11. უმბერტო ეკო - "ვარდის სახელი"
12. ჯეკ კერუაკი - "გზაზე"
13. კენ კიზი - "ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა"
14. ანრი მარი ბეილი - "წითელი და შავი"
15. ლუის კეროლი - "ალისა საოცრებათა ქვეყანაში"
16. გაბრიელ გარსია მარკესი - "მარტოობის ასი წელიწადი"
17. ჯერომ სელენჯერი - "თამაში ჭვავის ყანაში"
18. რეი ბრედბერი - "მარსის ქრონიკები" და "ფარენჰეიტ 451"
19. იასუნარი კავაბატა - "ათასფრთიანი წერო" და "თოვლის ქვეყანა"
20. იუკიო მისიმა – "გაზაფხულის თოვლი" და " ანგელოზის დაცემა"
რა თქმა უნდა ბევრიც გამომრჩებოდა დარწმუნებული ვარ smile.gif
Bisei
ციტატა(† Lord Borgeze † @ Nov 28 2009, 10:23 PM) *
Bisei

ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინი... smile.gif


რატომღაც უფრო პატარა წარმომედგინა smile.gif
Illegal Astronaut
Bisei

ტოლკინი მოკვდა 1973 წელს.. wink.gif
HOUSE M.D.
1.ჰომეროსი(ილიადა, ოდისეა)
2.საბა-სიბრძნე-სიცრუისა
3.ვაჟა-ფშაველა(თითქმის მთელი შემოქმედება)
4.მიხეილ ჯავახიშვილი(არსენა, ჯაყოს ხიზნები)
5.კონსტანტინე გამსახურდია(მთვარის მოტაცება, დაით აღმაშენებელი)
6.ოთარ ჭილაძე-რკინის თეატრი
7.გურამ დოჩანაშვილი-სამოსელი პირველი
8.გოეთე-ფაუსტი
9.თომას მანი(ბუდენბროკები, ჯადოსნური მთა)
10.ორუელი-1984
11.დოსტოევსკი(ეშმაკნი, დანაშაული და სასჯელი)
12.ო'ჰენრი-მოთხრობები
13.შექსპირი-ჰამლეტი
14.ბეგბედერი-ექსტაზი(კონკრეტულად "ამ კრებულის ყველაზე გულის ამრევი ნოველა")
15.ჰენრი მელვილი-მობი დიკი
16.დიუმა-სამი მუშკეტერი
17.ბულგაკოვი-ოსტატი და მარგარიტა
18.ჟიულ ვერნი(უმეტესობა მოთხრობების)
19.კონანდოილი-შერლოკ ჰოლმსის ტავგადასავალი
20.ჯონ მილტონი- დაკარგული სამოთხე

ეს პირველი 20 რაც მომივიდა თავში
Single Malt
კაფკა, ორხან პამუკი და უმბერტო ეკო მინდა რომ წავიკითხო ჩემს სიცოცხლეში, ჯერჯერობით ამაზე ვფიქრობ და კიდე მასტერ ი მარგარიტა მინდა რომ წავიკითხო

ამის შემდეგ ოე კენძაბურო, ბორხესი, რემარკი, ჯეკ კეროუკი

მოკლედ ჩემი შესანიშნავი 10-ეული ასე გამოიყურება:
1. ბულგაკოვი
2. უმბერტო ეკო
3. ორხან პამუკი
4. კაფკა
5. რემარკი
6. ჯეკ კერუაკი
7. ოე კენძაბურო
8. ბორხესი
9. მობი დიკი
10. გოეთე - ფაუსტი
likunebi
კრიმის მოყვარეულებს smile.gif

1.მაგდალენა ნაბბ-მარესკიალო გუანაჩიას შემთხვევები
13 ტომი (იტალიის მოყვარეულებს)
2.დონა ლეონ-კომისარი ბრუნეტი.( იტალიის მოყვარულებს)
3.პეტროს მარკარი -კომისარი ხარიტო ( საბერძნეთი)
4.ჟორჟ სიმენონის -კომისარი მეგრე (საფრანგეთი)
5.ანდრეა კამილერი -კომისარი მონტალბანო( იტალია)

ებრაული ლიტერატურის ორი უძლიერესი მწერალი
მეირ შალევი და ცერუია შალევი.
მეირ შალევი-რუსული რომანი
ფონტანელე
იუდიტის სიყვარული
ცერუია შალევი- ქალი და მამაკაცი
გვიანი ოჯახი
longbowman
1. სუნ ცზი - ომის ხელოვნება
2. კლაუზევიცი- ომის შესახებ
3. მაო ძე დუნი - პატარა წითელი წიგნი
4. რამაიანა
5. ვეფხისტყაოსანი
6. აზიმოვი მე რობოტი და რობოტების სიზმმრები
7. ალექსი ტოლსტოი აელიტა და ინჟინერ გარინის ჰიპერბოლოიდი
8. სტრუგაცკების ყველა
9. ტოლკიენი ყველა
10. აკუტაგავას ბევრი
11. დოსტოევსკის დანაშაული და სასჯელი, იდიოტი და ძმები კარამაზოვები
12. ლევ ტოლსტოი ომი და მშვიდობა
13. ორუელი 1984 და ცხოველების ფერმა
14. ბულგაკოვის ჩანაწერები მაNჟეტებზე.
15. კენეტ ანდერსონი - შავი ავაზა შივანიპალიდან
16. კორმენ ლეიზერსონ რივესტ ალგორითმები.
17. გოეთეს ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი
18. ბალზაკი შაგრენის ტყავი და ოცდაათი წლის ქალი
19. ბაირონი ჩაილდ ჰეროლდი
20. დიუმა მამა (შვილს ვერ ვიტან) მუშკეტერები და კავკასია
ეს ნაწილია მხოლოდ
Nazgha
ციტატა
† Lord Borgeze †
ქართულად რამე მოგეძევება?


არა sad.gif
Nazgha
მე პირადად დავწერე ის წიგნები, რომლებმაც იმდენად მოახდინეს ჩემზე შთაბეჭდილება კითხვის დროს, რომ ეხლაც მახსოვს.
ძირითადად 1-2 კურსზე მაქვს წაკითხული (მას მერე წიგნი არ მჭერია ხელში) და შესაძლოა ახლა, რომ წამეკითხა მსგავსი ეფექტი აღარ ქონოდათ, მაგრამ თავის დროზე წარუშლელი კვალი დატოვეს ჩემში. აი ამ პრინციპით ჩამოვთვალე წიგნები და ავტორები, თორემ მოწონებით იმდენი რამე შეიძლება ადამიანს მოეწონოს, რომ ვერც კი გაიხსენოს ყველა...
data
"მგლები" smile.gif

და სარანგი biggrin.gif
cotne
1 ბორის ვიან (თითქმის ყველაფერი)
2 რიუნოსკე მურაკამი - ბავშვები შემნახველი საკნიდან (ქართულად მგონი ასეა biggrin.gif )
3 ბჰაქტივედანტა სვამი პრაბჰუპადა - ყველაფერი (თეოლოგიაშიც გადავიჭერი biggrin.gif )
4 ჯონ მაქსველ კუტზეე - ფოლადის ასაკი
5 ჯორჯ ორუელ - 1984
6 მიგელ ანხელ ასტურიას - მოთხრობები
7 ჯ.რ.რ.
8 ჯ.კ.
9 გუსტავ ფლობერი - რაც მეტი მით უკეთესი biggrin.gif
10 მიხეილ ჯავახიშვილი!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ლიტერატურული ჰიბრიდი გამოვიდა, ჟანრობრივად, მაგრამ შემინდობთ იმედია biggrin.gif
mortal
1. ლაო ძი- დაო დე ძინი
2. ვოლტერი- კანდიდი
3. ვოლტერი- ზადეგი
4. თომას მანი- ჯადოსნური მთა
5. ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი-პატარა უფლისწული
6. ჰომეროსი- ილეადა
7. ჰომეროსი- ოდისეა
8. ფიოდორ დოსტოევსკი- დანაშაული და სასჯელი
9. ერნესტ ჰემინგუეი- მოხუცი და ზღვა
10. რედიარდ კიპლინგი - მაუგლი =))
data
ასტრიდ ლინდგრენი - ყველაფერი

ჰარპერ ლი - "ნუ მოკლავ ჯაფარას"დანარჩენი გამახსენდება და დავწერ თანდათან (თუ არ წერია უკვე) smile.gif


ginger
ჰარპერ ლი - "ნუ მოკლავ ჯაფარას" wub.gif
cotne
ციტატა
10. რედიარდ კიპლინგი - მაუგლი =))


ოდნავ შეცვლილი სახელწოდებით biggrin.gif
data
ენტონი ბერჯესი - "მექანიკური ფორთოხალი"

იანუშ კორჩაკი - "მეფე მათეუშ პირველი"


Bisei
მიყვარს მათიუში. blush.gif

ექიმმა თქვა, მეფე სამ დღეში თუ არ გამომჯობინდა, ძალიან ცუდი ამბავი მოხდებაო.
აი, როგორ თქვა ექიმმა:
- მეფე მძიმედ არის ავად და სამ დღეში თუ არ გამომჯობინდა, ცუდი ამბავი მოხდება.
ყველანი დანაღვლიანდნენ. უფროსმა მინისტრმა თვალებზე სათვალე წამოიცვა და იკითხა:
- მაინც რა მოხდება, თუ მეფე არ გამომჯობინდა?
ექიმს არ უნდოდა, პირდაპირ ეთქვა, აი, ეს მოხდებაო, მაგრამ მაინც ყველა მიხვდა, რომ მეფე მოკვდებოდა.

ginger
ციტატა(Bisei @ Dec 1 2009, 08:07 PM) *
მიყვარს მათიუში. blush.gif

ექიმმა თქვა, მეფე სამ დღეში თუ არ გამომჯობინდა, ძალიან ცუდი ამბავი მოხდებაო.
აი, როგორ თქვა ექიმმა:
- მეფე მძიმედ არის ავად და სამ დღეში თუ არ გამომჯობინდა, ცუდი ამბავი მოხდება.
ყველანი დანაღვლიანდნენ. უფროსმა მინისტრმა თვალებზე სათვალე წამოიცვა და იკითხა:
- მაინც რა მოხდება, თუ მეფე არ გამომჯობინდა?
ექიმს არ უნდოდა, პირდაპირ ეთქვა, აი, ეს მოხდებაო, მაგრამ მაინც ყველა მიხვდა, რომ მეფე მოკვდებოდა.heart.gif heart.gif
ta-smiley
ციტატა(Bisei @ Nov 28 2009, 06:49 PM) *
და რაღა თქმა უნდა რომულო გალეგოსის დონია ბარბარა. devil.gif
79 წლის გამოცემა მაქვს სახლში, განსაკუთრებით თავგამოდებულ ფანებს შემიძლია ვათხოვო batting.gif

tongue.gif
anuchi
ginger
Bisei

აოFFებთ მეგობრებო tongue.gif


ginger

ერთი გოგო ამბობდა მახსოვს ნეტა არ გაოFFდეს და არ გააFუჭონ თემაო wink.gif
data
ციტატა(Bisei @ Dec 1 2009, 07:07 PM) *
მიყვარს მათიუში. blush.gif

ექიმმა თქვა, მეფე სამ დღეში თუ არ გამომჯობინდა, ძალიან ცუდი ამბავი მოხდებაო.
აი, როგორ თქვა ექიმმა:
- მეფე მძიმედ არის ავად და სამ დღეში თუ არ გამომჯობინდა, ცუდი ამბავი მოხდება.
ყველანი დანაღვლიანდნენ. უფროსმა მინისტრმა თვალებზე სათვალე წამოიცვა და იკითხა:
- მაინც რა მოხდება, თუ მეფე არ გამომჯობინდა?
ექიმს არ უნდოდა, პირდაპირ ეთქვა, აი, ეს მოხდებაო, მაგრამ მაინც ყველა მიხვდა, რომ მეფე მოკვდებოდა.

კაი რა ან, ამ პოსტს როგორ ეძახი OFF-ს? smile.gif


ეს არის ფორუმის 'მსუბუქი' (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.